CNP ΖΩΗΣ - Bonjour Choice

Bonjour Choice

Bonjour Choice

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τα αναγκαία έξοδα για περίθαλψη που πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός Νοσηλευτικού Ιδρύματος, καθώς και για θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση που δεν απαιτεί διανυκτέρευση ή που παρέχεται στα εξωτερικά ιατρεία Νοσηλευτικού Ιδρύματος, αποκλειστικά και μόνο εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πρόκειται για τεκμηριωμένο επείγον περιστατικό.

Η επιλογή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος είναι ελεύθερη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και παρέχεται κάλυψη σε συμβεβλημένα και σε μη συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

21 Διαφορετικές Επιλογές Κάλυψης

Δυνατότητα επιλογής κάλυψης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις οικονομικές δυνατότητες του Ασφαλισμένου.

Συνδυασμός Καλύψεων

Δυνατότητα συνδυασμού του προγράμματος και με άλλες συμπληρωματικές καλύψεις ασφάλισης, στο ίδιο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Συνδυασμός με τις παροχές άλλων Φορέων Ασφάλισης

Το πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με τις παροχές του κοινωνικού σας ταμείου ασφάλισης ή / και άλλου ασφαλιστηρίου σας συμβολαίου.

Απλή και εύκολη διαδικασία ασφάλισης

Με απλή και εύκολη διαδικασία ασφάλισης, το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιό σας εκδίδεται γρήγορα και κατόπιν σας παραδίδεται άμεσα.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ιδιώτες ηλικίας έως 65 ετών, οι οποίοι επιθυμούν ολοκληρωμένες λύσεις για την προστασία της υγείας τους ή/και της υγείας των μελών της οικογένειάς τους (σύζυγο και τέκνα) σε περίπτωση νοσηλείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΩ;

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ

 • Παροχές Νοσοκομειακής Περίθαλψης
  • Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης: €1.000.000 για νοσηλεία στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση (€500.000 για νοσηλεία στις υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένων Αμερικής και Καναδά).
  • Ποσοστό κάλυψης εξόδων νοσηλείας σε Ελλάδα & Ε.Ε.: 100%
  • Ποσοστό κάλυψης εξόδων νοσηλείας εκτός Ε.Ε.: 80%
  • Εκπιπτόμενο ποσό: €400 ή €1.000 ή €1.500 ή €3.000 ή €5.000 ή €7.000 ή €10.000 ετησίως.

  Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που επιλεγεί εκπιπτόμενο, μικρότερο ή ίσο του ποσού των €3.000, τότε αυτό δεν θα εφαρμόζεται για τον υπολογισμό αποζημίωσης αναγνωριζομένων δαπανών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

  • Θέση Νοσηλείας στην Ελλάδα: Θέση Α’ (Μονόκλινο) ή Θέση Β΄ (Δίκλινο) ή Θέση Γ΄ (Τρίκλινο).
  • Δωμάτιο και Τροφή στο Εξωτερικό: Έως €500 ανά διανυκτέρευση.
  • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση (One Day Clinic).
  • Κάλυψη των Προ και Μετά Νοσοκομειακών εξόδων, έως € 1.000 ετησίως.
  • Χειρουργικό Επίδομα έως €12.000, αναλόγως της βαρύτητας της επέμβασης ή για την περίπτωση μη χειρουργικών περιστατικών, Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας €100 έως 10 διανυκτερεύσεις.

  Σημειώνεται ότι τα ποσά καταβάλλονται μόνον στην περίπτωση που δεν υποβληθούν στην Εταιρία δαπάνες προς αποζημίωση, λόγω αποδεδειγμένης συνολικής τους κάλυψης από άλλο φορέα ασφάλισης και χωρίς να εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, το εκπιπτόμενο ποσό.

  • Κάλυψη εξόδων Χημειοθεραπείας, Ακτινοθεραπείας, Ραδιοθεραπείας.
  • Κάλυψη εξόδων Πλαστικής χειρουργικής μαστού λόγω μαστεκτομής συνεπεία καρκίνου, έως €5.000 ετησίως.
  • Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής/ου νοσοκόμου με μέγιστο όριο τις τριάντα (30) ημέρες.
  • Καταβολή εφάπαξ Επιδόματος Τοκετού, ποσού €750 χωρίς να εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, το εκπιπτόμενο ποσό.

  Σημειώνεται ότι το εφάπαξ ποσό καταβάλλεται μόνον στην περίπτωση που επιλεγεί εκπιπτόμενο ποσό, μικρότερο ή ίσο των €3.000 και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρέλθει είκοσι τέσσερεις (24) μήνες συνεχούς ασφάλισης, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή επαναφοράς της ασφάλισης σε ισχύ.

  • Κάλυψη εξόδων χρήσης Ασθενοφόρου σε περίπτωση εισαγωγής για νοσηλεία, έως €400 ετησίως.
  • Κάλυψη Συγγενών Παθήσεων έως €20.000, μετά την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών συνεχούς ασφάλισης και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές κατά τη σύναψη της ασφάλισης.

  Μετά την εξάντληση του προαναφερόμενου ορίου, δεν καταβάλλεται καμία άλλη αποζημίωση, για άλλη νοσηλεία που θα οφείλεται στην ίδια αιτία ή τις τυχόν επιπλοκές εξ αυτής, είτε εάν αυτή συμβεί εντός του ίδιου ασφαλιστικού έτους, είτε εάν αυτή συμβεί σε κάποιο από τα επόμενα ασφαλιστικά έτη για τα οποία θα ανανεωθεί η ασφάλιση.

 • Γενικά

  Διάρκεια Ασφάλισης

  Ένα (1) έτος με δυνατότητα ετησίων ανανεώσεων.

  Μέγιστη Ηλικία Λήξης

  Εβδομηκοστό (70ο) έτος.

   

  Ο περιορισμός δεν ισχύει, εάν η ασφάλιση έχει ανανεωθεί συνεχώς και αδιαλείπτως για δέκα (10) συνεχείς ετήσιες ασφαλιστικές περιόδους, η τελευταία των οποίων συμπίπτει με το 70ο έτος της ηλικίας του Ασφαλισμένου.

   

  Αναπροσαρμογή Ασφαλίστρων

  Το ασφάλιστρο καθορίζεται σε ετήσια βάση.

   

  Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

   

  Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

  Βρείτε τον πλήρη κατάλογο εδώ.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

H εταιρεία απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της εάν ο ασφαλισμένος δεν τηρεί κάποια από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις ασφάλισης στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιό σας.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες; Μην περιμένετε! Επικοινωνήστε
μαζί μας

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και την παροχή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.
Επιλέξτε «Αποδέχομαι» εάν αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας προτιμήσεις επιλέγοντας τις «Ρυθμίσεις».